Политика за поверителност

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност.


 1. Политика за бисквитките

  Тази част от нашата политика за поверителност Ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите, за които се използват.

  Потребителите могат да посещават сайта, като тяхната лична информация е напълно защитена. При посещенията на сайта ние използваме генерираната информация основно за статистически цели. Това ни позволява постоянно да оптимизираме и променяме сайта според изискванията и интересите на потребителите.

  Сайтът отговаря на всички нужни технически и организационни изисквания отностно сигурността на данните на потребителите на този сайт

  • Какво представляват бисквитките и как работят те?
   Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносители на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск, дори и там да се съхраняват бисквитки. Бисквитките по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща точно за Вас. За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org
  • Сайтът използва бисквитки за следните цели:
   Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да осигурим оптимално използване на сайта и да подобри неговата ефективност и функционалност, като събира и анализира информация за това как се използва сайта.
  • Бисквитки на трети страни
   Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас.
   Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.
   Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: Google Privacy Policy (CLICK HERE).
  • Какви бисквитки използваме и колко дълго остават бисквитките на Вашия компютър?
   Бисквитки на сесии: тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за вас за това посещение.
   Постоянни бисквитки: тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.
  • Как мога да управлявам бисквитките?
   Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на бисквитки, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си.
   Ако промените настройките на браузъра си, може да зададете да бъдете известявани при запис на бисквитка в компютъра Ви. Променяйки настройките, можете да укажете също, че не желаете браузърът Ви да приема бисквитки от този уебсайт. Но ако браузърът Ви не приема бисквитки от този уебсайт, е възможно да нямате достъп до всички функции на уебсайта.
 2. Политика за защита на личните данни
  Във формата за регистрация се попълват полета „Вашето име“, „Е-mail“, "Дата на раждане“, „Телефонен номер“ и други, които по смисъла на действащото законодателство поотделно или събрани заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно физическо лице, поради което представляват лични данни.
  Затова тази част от нашата Политика за поверителност регламентира отношенията между ФЕН КЛУБ МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД ВТ като администратор на лични данни (администратор) и физическите лица като субекти на данни, с които влиза в пряк контакт при използването на формите за регистрация или контакти и затова Ви уведомяваме за следното:
  • Администраторът събира и обработва данни на физически лица, ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА, използвали формите за регистрация или контакти.
   Когато се регистрирате и заплащате членство или билет от нас, Вие ни предоставяте следните Ваши лични данни:
   - Име;
   - Дата на раждане;
   - Електронна поща;
   - Телефонен номер;
   - Адрес за доставка;

   Важно! Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от администратора. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение!

  • Цели, за които се обработват данните
   Във връзка с дейността си администраторът обработва лични данни на посочените по-горе категории физически лица за следните цели:
   - За осъществяване на ефективна комуникация и обратна връзка с физическото лице, попълнило формите за регистрация или контакти;
   - За доставка на закупен пакет членство или билет за мач
  • Основание за обработване на личните данни:
   Съгласието да обработваме личните Ви данни се дава по време на ползването на формата за регистрация, чрез задължително отбелязване в електронния формуляр, че сте прочели и се съгласявате с нашата Политиката за поверителност.
   Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез писмено заявление, отправено до администратора на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакти на сайта. До оттеглянето на съгласието обработката на данните е законосъобразно.
  • Срок за обработване и заличаване на личните данни:
   Данните се обработват за срока на изпълнение на поетия ангажимент и само доколкото това е съответно на целите, за които са събрани.
   Всяка информация, за която се е изчерпало основанието за обработка се заличава, след направена за това преценка.
   Субекта на данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможното отражение на това върху изпълнението на целите.
  • Разкриване на данни
   Администраторът допуска разкриване на данни на трети лица при:
   - Писмено искане от субекта на лични данни (право на преносимост на данните);
   - Изискване на закона или органи на държавната власт;
   Извън горните случи администраторът допуска разкриване и в извънредни ситуации, когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице.
  • Права на субекта на данни
   Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), Вие, като субект на събиране и обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.
  • Право на коригиране
   Субектът на данните отговаря за пълнотата и коректността на данните, които предоставя чрез формата за регистрация.
   Поддържането на актуалността на данните е отговорност на субекта на данните.
   При възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, субектът на данни има право и задължение да коригира несъответствието или да поиска от администратора да го направи.
  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
   Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.
  • Право на ограничаване на обработването
   Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването.
  • Право на преносимост на данните
   Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.
  • Право на възражение
   Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
   Субектът на данните упражнява правата си чрез отправяне на писмено заявление до администратора на хартиен или електронен носител – по пощата, по куриер, на посочения електронен адрес или чрез формата за контакт.
   Субектът на данни може да подаде жалба до администратора или надзорния орган.
  • Сигурност на данните
   Администраторът зачита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.
   В съответствие със законодателството и добрите практики администраторът взема всички подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване или овладяване на риска от неправомерни дейности, освен при непреодолима сила или случайно събитие.
   Когато, независимо от мерките, взети от администратора, се открие нарушение на сигурността на данните, администраторът се задължава в рамките на 72 часа от констатиране на събитието да уведоми надзорния орган.
   Всички бъдещи промени Политиката за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.
   Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, моля свържете се с нас.